Ontwikkelen is Samenwerken

ISE richt zich op continuïteit met haar klanten, wat in de praktijk leidt tot langdurige relaties en een hechte samenwerking. Alleen een intensieve relatie tussen klant en leverancier leidt tot een optimaal resultaat, vandaar dat het aantal klanten wat meer dan 20 jaar met ISE samenwerkt aanzienlijk is. Een bevestiging dat onze klantenkring de capaciteiten en de ontwikkeling van ISE als onderneming waardeert.


Samenwerking houdt onder meer in dat ISE zich sterk focust op de behoefte van haar klant, zowel qua technisch design, maakbaarheid, kostenniveau evenals leverzekerheid. Samenwerking betekent ook een flexibele houding naar haar klant toe.


ISE is regelmatig bij haar klanten om nieuwe technische projecten door te spreken en is veelal ook in staat om klanten in de beginfase bij hun ontwikkelingen technisch bij te staan. De bijdrage aan haar klant eindigt hierbij niet bij het zelf ontworpen product.


Samenwerking betekent dat ISE de relatie met haar leveranciersnetwerk van groot belang acht en ook een actieve bijdrage van leveranciers stimuleert. Ook hier geldt dat ISE continuïteit en goede relaties met haar leveranciers nastreeft en onderhoudt en de leveranciers kunnen rekenen op het stipt nakomen van de gemaakte afspraken.