Eigen magneetveld-onderzoek

ISE beschikt over veel know-how op het gebied van magnetisme.


Mede doorhet gebruik van de laatste software op het gebied van magneetveld-onderzoek is ISE in staat om simulaties te doen, die met gewone berekeningen te complex zouden zijn. Deze software is toepasbaar op bijv. magneetsystemen, electromagneten, inductieve verhitting van metalen, transmissie,  strooiveld van trafos en spoelen, het designen van inductieve sensoren voor vloeistofmeting, lineaire motoren, en ook magnetische afschermingen. Mede ook dankzijn haar brede kennis van materialen kan de analyse in bijna alle gevallen leiden tot een optimaal design van componenten en opbouw.