ISE en Engineering

ISE beschouwt de eigen engineeringskracht een van haar belangrijkste vermogens om tot groei en uitbouw van de organisatie te komen. Alhoewel in sommige gevallen het uitbesteden van productie naar Azie heel goede resultaten biedt, is het zelf zeer goed kunnen ontwikkkelen van producten een van ISE's sterkste capaciteiten. Zeker in deze innovatieve en zich sterk ontwikkelende omgeving.

Het continue uitbouwen van deze engineeringscapaciteit is een van de doelen die ISE zich stelt.